Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego widocznego pod adresem www.sklep.bicykl.com.pl (zwanego dalej Sklepem) jest firma Bicykl Zdzisław Obiegała z siedzibą na os. Jana III Sobieskiego, pawilon przy bl. 26 w Poznaniu.
2. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były zgodne ze stanem faktycznym, zastrzega sobie jednak prawo do popełnienia błędu w opisie lub informacji dotyczących dostępności danych artykułów.

II. Zamówienia

1. Zakup towaru w Sklepie możliwy jest po wcześniejszej, prawidłowej rejestracji Klienta lub prawidłowym wypełnieniu danych jako Gość.
2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie danego towaru wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Wszystkie podane ceny wyrażone są w Polskich Złotych i zawierają w sobie podatek VAT.
4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Klient jest informowany o jego stanie i przebiegu za pomocą poczty e-mail.

III. Płatność i wysyłka

1. Zakupione produkty są wysyłane na adres podany przez Klienta w formularzu.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu oraz uszkodzenia towarów spowodowane przez firmy kurierskie obsługujące zamówienie.
3. Wraz z towarem Klient otrzymuje dowód zakupu - paragon lub, na wyraźne życzenie, fakturę VAT.
4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące płatności, wysyłki oraz jej kosztów dostępne są w dziale Dostawa I Płatności.

IV. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt do siedziby Sklepu wraz ze swoimi danymi (imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem telefonu lub adresem e-mail), kopią dowodu zakupu i karty gwarancyjnej (jeśli taka została wydana) oraz możliwie dokładnym opisem stwierdzonej wady oraz okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Sklep rozpatruje poprawnie złożone reklamacje w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane są niepełne i wymagają uzupełnienia zwraca się z prośba do Klienta o uzupełnienie braków. Wówczas termin 14 dni jest liczony od momentu uzupełnienia tych informacji.
5. Przy składaniu i rozpatrywaniu reklamacji zastosowanie mają także zasady dotyczące produktów konkretnych marek zawarte w przypisanych do nich kartach gwarancyjnych. Dotyczy to zwłaszcza zakupionych w Sklepie rowerów.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Klient ma możliwość odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
2. W przypadku chęci zwrotu Klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie sprzedającego w ustawowym terminie za pomocą jednoznacznego oświadczenia, dostarczonego np. pocztą lub na adres mailowy.
3. W ciągu 14 dni od przesłania odpowiedniego oświadczenia Klient jest zobowiązany dostarczyć nam zwrócony towar.
4. Po spełnieniu powyższych punktów Sklep zwróci całość przekazanych środków pieniężnych Klientowi - tj. cena towaru oraz koszt najtańszej możliwej przesyłki. Domyślnie środki przekazywane są w ten sam sposób, który środki zostały przekazane Sklepowi lub inaczej, na wyraźne życzenie Klienta.
5. Jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy, Sklep nie jest zobowiązany do pokrycia różnicy w tych kosztach.
6. Zwrócony towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów zużycia.
7. Wszelkie dodatkowe koszty zwrotu towaru, takie jak koszty jego przesyłki do Sklepu, pokrywa Klient.
8. Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom, którzy są przedsiębiorcami.

VI. Ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dziale Polityka Prywatności.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie, włączając w to niniejszy regulamin, są jego własnością i zabrania się ich kopiowania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechne przepisy polskiego prawa oraz dobre obyczaje.